Deeldiploma

Het deeldiploma systeem:
Dit is een leuke en leerzame manier om badminton onder de knie te krijgen en te laten zien hoe ver je bent. Deeldiploma’s zijn een soort zwemdiploma’s voor badmintonnende jeugdspelers.
Er bestaan zes deeldiploma’s, elk met eigen eisen en een eigen examen. Alle deeldiploma’s hebben praktijkeisen, deel 2 en 4 hebben daarbij ook nog theorie-eisen. Deel 1, 2 en 3 hebben betrekking op het enkelspel en deel 4,5 en 6 op het dubbelspel. Zo leer je bijvoorbeeld voor het deeldiploma 1 (waar we nu voor gaan oefenen) hoe je een korte service met follow-up moet doen of een hoge aangeefslag moet uitvoeren.

Deelname: Natuurlijk begin je bij deeldiploma 1. Als je dat gehaald hebt dan ga je trainen voor deel 2, 3, 4, 5 en 6. Sommige eisen lijken gemakkelijk maar in een spelsituatie valt het niet altijd mee om een goede techniek te behouden. Je zult veel moeten trainen en je goed moeten concentreren op de uitvoering van je techniek. Tijdens de trainingen besteedt onze trainer daarom altijd aandacht aan die dingen die je moet weten en kunnen voor de deeldiploma’s.

Eisen van de deeldiploma’s: Bij de eisen voor de diverse deeldiploma’s zul je veel nieuwe begrippen tegenkomen, raak niet in paniek als je die leest, vraag de trainer of het jeugdteam wat er mee bedoeld wordt. De trainer gebruikt deze begrippen trouwens ook regelmatig tijdens de trainingen, let dus goed op, dan leer je het snelst.

Uitleg deeldiploma’s 1 t/m 6

Hoe en waar wordt het examen afgenomen: Onze eigen trainer is examinator en heeft daarbij hulp van assistenten. Dit kan een trainer van een andere vereniging zijn of iemand van onze eigen club. Het zijn altijd mensen die heel veel van de techniek en tactiek van badminton weten en die dus weten waar ze naar moeten kijken. De deeldiploma examens worden op een normale trainingsavond georganiseerd in onze eigen sporthal. Je moet tijdens het examen al die dingen laten zien die voor het deeldiploma wat je wilt gaan halen nodig zijn. Om alvast een beetje te wennen aan de opzet van zo’n examenavond gaan we een of twee keer een soort proefexamen doen, dan weet je wat er van je verwacht wordt en dan kun je gelijk de puntjes op de i zetten.
Badmintonclub Grave streeft ernaar om de jeugd tenminste de volgende technische vaardigheden aan te leren:

grip, korte voorhand service, inrushen op korte service, korte backhand service, lob service, clear, forehand drop, smash, backhand smash verdediging, around the head, onderhandse netdrop backhand/forehand, backhand drop, spelregels, basis tactiek enkel en dubbel spel.

de snelheid waarmee dit wordt aangeleerd is voor een groot deel afhankelijk van het jeugdlid. Daarbij moet de leeftijd niet onderschat worden. Kinderen tot de leeftijd van 10 jaar hebben een nog niet volledig ontwikkelde oog-hand coordinatie. De trainer heeft ruime ervaring om voor ieder jeugdlid een plezierige en motiverende strategie uit te zetten zodat het badmintonspel leuk blijft.