Ereleden

Door de jaren heen hebben veel leden zich met hart en ziel voor de club ingezet op zeer veel verschillende manieren.
Enkele daarvan zijn benoemd tot erelid van onze vereniging. In chronologische volgorde zijn dit:

1975 Wim van de Bult † – Medeoprichter en eerste voorzitter gedurende langere tijd.
1979 Gonnie Leijdekkers † – Eerste vrouwelijk bestuurslid, jarenlange begeleiding van 30 jeugdleden.
1985 Ton van Berkel – Penningmeester en andere bestuursfuncties en begeleiding jeugd.
1993 Marius van den Berk – Verdienstelijk bestuurslid en Lid Toercommissie.
2019 Marc Arts – Jeugdcoach (17 jaar), organisatie jeugdkampen en dorpencompetitie
2021 – Stefan Heinemans Jeugdcoach