Klachtencommissie

Het doel van de klachtencommissie is een korte lijn te maken voor leden, die een klacht hebben en deze bespreekbaar willen maken. Mede hierdoor kan voorkomen worden dat zaken escaleren. Zo wordt er samen voor gezorgd dat de vereniging een gezonde en goede sportsfeer behoudt.

Protocol klachten:
Wat te doen bij een klacht:
Allereerst adviseren wij de klacht neer te leggen bij de desbetreffende persoon of groep. Mocht de situatie niet tot tevredenheid zijn opgelost bestaat er de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij de klachtencommissie.

Dit kan:
– Een email naar de klachtencommissie@bcgrave.com
– Mondeling is eventueel ook mogelijk, waarbij de klachtencommissie de
klacht op papier zet en de indiener vraagt deze om op juistheid te controleren.

Hoe wordt de klacht behandeld:
Binnen een week zal er contact met u worden opgenomen om aan te geven hoe de verdere procedure zal zijn. Hierna zal de klachtencommissie de klacht verder inhoudelijk behandelen en de haar inziens benodigde stappen ondernemen. Indien nodig zal er tussentijds een terugkoppeling plaats vinden met de belanghebbenden, net zolang totdat de klacht is afgehandeld.

Als de klacht is afgehandeld:
Als de klacht is afgehandeld, zal deze worden gearchiveerd.

Uiteraard geldt bij alle klachten dat de klachtencommissie discreet omgaat met uw klacht.

Ton van Berkel